khbpk4U khbpk4U khbpk4U

khbpk4Ukhbpk4Ukhbpk4U

Sunday, May 4, 2014

Perhatian kepada semua pelajar Tingkatan 3 :  PT 3  2014

                        12 - 17 Oktober 2014

Saturday, April 26, 2014

Modul Sit-in Pengiraan Kos

MODUL  PENGAJARAN & PEMBELAJARAN  KEGUNAAN  GURU  WAKTU  SIT-IN
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU ( KHB )


BULAN           :   MEI                      MINGGU     :       3                           

Tarikh :                                        
Waktu / Masa :

Nama Guru Sit In :


Hari :


Mata Pelajaran     :  KHB   (Teras)
Tingkatan          : 3
Tempoh Masa      : 30 minit pelajar buat latihan
                              10 minit guru bincang jawapan dengan pelajar
Tajuk                  :  Reka Cipta
Objektif P & P    :  i).  Mengira kos pengeluaran projek dengan betul. ( KBAT)
                             
Arahan :  Mengira kos jualan berdasarkan maklumat yang diberikan.

Maklumat bagi pengeluaran 50  bungkus nasi lemak selama 3 jam.

Bahan-bahan:
RM
Kertas minyak
4.00
Beras
10.00
Bawang
4.00
Ikan bilis
10.00
Cili
2.00
Telur
12.00


Bilangan pekerja
2 orang
Kadar upah
RM5 /jam
Bil air
2.00
Bil elektrik
10.00

a.         Kirakan kos upah bagi penghasilan projek di atas.
                 

b.      Kirakan  jumlah kos overhed bagi  Nasi Lemak di atas.


c.        Berapakah kos pengeluaran bagi se unit Nasi Lemak ?
JAWAPAN


MODUL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN KEGUNAAN GURU WAKTU SIT-IN
PANITIA  KHB

Bulan :Mei                Minggu :3Maklumat bagi pengeluaran 50  bungkus nasi lemak selama 3 jam.

Bahan-bahan:
RM
Jumlah  (RM)
Kertas minyak
4.00
Kos bahan =4+10+4+10+2+12
                    =RM 42.00
Beras
10.00
Bawang
4.00
Ikan bilis
10.00
Cili
2.00
Telur
12.00Bilangan pekerja
2 orang
Kos Upah =RM5 X 2 orang X 3 jam
                   = RM30.00

Kadar upah
RM5 /jam
Bil air
2.00
Kos overhed = 2.00 + 10.00
                      = RM12.00

Bil elektrik
10.00

a.         Kirakan kos upah bagi penghasilan projek di atas.
                 
=RM30.00


b.      Kirakan  jumlah kos overhed bagi  Nasi Lemak di atas.

= RM12.00


c.        Berapakah kos pengeluaran bagi se bungkus Nasi Lemak ?

Kos pengeluaran bagi 50 bungkus nasi lemak
                              = (kos bahan + kos Upah + kos Overhed)
                 
                                           = RM (42.00 + 30.00 + 12.00 )
                                           = RM84.00

             Kos pengeluaran bagi se bungkus nasi lemak ialah
                                         = RM 84.00/50
                                         = RM1.68 
                                     PENAMBAHBAIKAN PBS

  • TIADA REKOD Transit dan Perkembangan  murid  secara ' on- Line', - off line rekod.
  • PMR diganti dengan PT3
  • DSP diganti dengan PPPM
  • Penggunaan Band dan Deskriptor. ( tiada  evidens )

Friday, April 25, 2014

Video Kerja Amali Penghasilan Projek Reka Cipta


Latihan soalan HOTS

Bahagian teras   : Elektrik T1

Soalan HOTS


                   

 Lampu pendarfluor                                                                      Lampu pijar      
 
                                                                   Rajah 1


1      Mengapakah lampu pendarfluor lebih baik digunakan jika dibandingkan dengan lampu pijar?

      ……………………………………………………………………………..

    

   
2      Wayer kupurm selalu digunakan dalam pendawaian elektrik.  Jelaskan fungsi wayer kuprum  dalam  
       pendawaian elektrik ?


...............................................................................................................................   3      

          Semasa anda memasak nasi tiba-tiba berlaku linta pintas .  Apabila diperiksa periuk nasi tidak rosak.


a.    Namakan komponen yang melindungi periuk nasi di atas.


....................................................................................................................................

          Terangkan bagaimana komponen tersebut berfungsi ?


     .......................................................................................................................................

  

Soalan  HOTS

Jawapan   1  :  menjimatkan tenaga 
Jawapan   2 :   wayer kuprum adalah  bahan pengalir yang baik.  
 Jawapan  3 a.   fius kartrij 
 Jawapan   3  b:  fius kartrij akan melebur apabila berlaku linta pintas.

Latihan PK T3 Sabah